Instytut Energetyki – Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki. Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna np.: Laboratorium Wysokich Napięć posiadające generator udarów 5 MV

adres: Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 

The Institute of Power Engineering (IEn) is one of the largest institutes in Poland and Central Europe providing research in the field of energy technologies. The Institute is a modern state owned research and development center. The Institute covers a wide area of energy research from expert works for the power sector, to investigations of the most advanced technologies of energy generation, such as fuel cells, clean coal technologies and renewable energy sources. The advantage of the Institute is the experienced scientific, engineering and technical staff as well as numerous modern, sometimes unique laboratory facilities, for example: High Voltage Laboratory, equipped in 5 MV impact generator.

address: Instytut Energetyki, Mory 8 str. Warsaw 01-330 

przystanki-autobusowe1

przystanki-autobusowe2