[ for English, scroll down ]

Ceny biletów:

  • LOYALTY tickets:    75 pln    dostępna do wyczerpania, WYPRZEDANA!
  • I pula:                       95 pln dostępna do wyczerpania, najpóźniej do 31.07, WYPRZEDANA!
  • II pula:                      125 pln dostępna do wyczerpania, najpóźniej do 18.09
  • III pula:                     155 pln dostępna do wyczerpania, najpóźniej do 30.09
  • VIP bilet                   limitowana pula dostępna tylko u Organizatora

Bilety dostępne są u Organizatora pod adresem [email protected] 

oraz na stronie Biletomat.pl

kup bilet Instytut

Informujemy, że bilety zakupione bezpośrednio u Organizatora należą do limitowanej serii wejściówek kolekcjonerskich, wykonanych na papierze o wysokiej gramaturze, z kolorowym nadrukiem oryginalnego projektu graficznego.

Kontakt do Organizatora: [email protected]; tel. 501 513 511 (pon-pt, 10:00 – 18:00)

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH: Przy głównej scenie znajdzie się platforma dedykowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obrębie strefy zostanie zapewniona pomoc profesjonalnie przeszkolonej obsługi. Zagwarantuje to bezpośredni widok na scenę, jak i wysoki komfort zabawy.

Rekomendujemy zakup biletów tylko z oficjalnych źródeł sprzedaży. Kupno wejściówek poprzez inne kanały rodzi ryzyko nabycia biletu nieautentycznego i w związku z tym odmowy wejścia na imprezę. Szczegółowy regulamin imprezy pod linkiem

 

Ticket prices:

  • Loyality Tickets:         75pln, SOLD OUT!
  • Early bird Tickets:      95pln, available now and up to 31st of July, SOLD OUT!
  • Advance Tickets:        125pln, available up to 18th of September
  • Regular Tickets:         155pln, on sale once the Early Bird and Advance tickets have sold out.
  • VIP:                              limited arrangements available only at Promoter’s office

This event is hugely popular and we urge you to book early to avoid disappointment.

Tickets are available at Promoter’s office, and at www.biletomat.pl

kup bilet Instytut

Tickets bought directly at Promoter’s office are a part of the limited collector pass series, made at high quality paper, with printed color, original graphic design. Contact with Promoter: [email protected]

Contact with Promoter: [email protected]; mob. 501 513 511 (mon-fri, 10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Information for people with disabilities/moving on wheelchairs: in front of the main stage, there will be a platform for people using wheelchairs. Promoter will provide assistance of professionally trained care workers within the zone. It will guarantee direct view for the stage and high comfort for fun.

We strongly recommend tickets purchase only from official points of sales. Passes purchased trough other channels brings risk of fake ticket acquire and as a result refusal of entrance to the party. Detailed regulations under the link