Acces info: (Polish)  | Travel information: (English)

 

Instytut Festival – informacje dla podróżujących z Warszawy do Garnizonu Modlin​!
Jest wiele możliwości dojazdu na Instytut Festival, prezentujemy Wam trzy polecane przez nas:

TAXI – EcoCar https://www.ecocar.pl/
Kursy 24h/doba w obie strony. Stała cena 20 zł/osoba spod PKiN od ul. Marszałkowskiej bezpośrednio do parkingu EcoCar w Modlinie.
Istnieje również możliwość zamówienia EcoCar indywidualnie z innego miejsca w Warszawie (tylko cena będzie inna): tel. +48 123456789 oraz przez apkę:
Android https://goo.gl/m45n3f
iOS https://goo.gl/yGTsbH

 

?POCIĄG:
?Koleje Mazowieckie www.mazowieckie.com.pl
Bilety można zakupić zarówno w aplikacji SkyCash jak i przez internet (https://bilety.mazowieckie.com.pl/) oraz w biletomacie i kasie przed odjazdem wybranego pociągu.
W pociągach KM nie obowiązuje rezerwacja miejsc, zatem nie ma znaczenia kiedy bilet zostanie zakupiony.

PKP http://rozklad-pkp.pl/ TLK lub IC
Bilety można kupić przez internet na www.pkp.pl oraz w kasach na dworcu; możliwa rezerwacja miejsc siedzących.

BUS: Translud http://www.translud.pl
Możliwość kupienia biletu tylko u kierowcy, brak możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc.


Instytut Festival – information for travelers from Warsaw to the Modlin Garrison!
There are many ways to get to the Instytut Festival, we present to you three recommended by us:

?TAXI – EcoCar https://www.ecocar.pl/
24/7 round trip rates. Fixed price PLN 20 / person from PKiN from ul. Marszałkowska directly to the EcoCar parking lot in Modlin.
It is also possible to order EcoCar individually from another place in Warsaw (only the price will be different): tel. +48 123456789 and via the app:
Android 
https://goo.gl/m45n3f
iOS 
https://goo.gl/yGTsbH

 REGIONAL TRAIN:
?Koleje Mazowieckie www.mazowieckie.com.pl
Tickets can be purchased both via SkyCash application and via the Internet (
https://bilety.mazowieckie.com.pl/) and in the ticket vending machine and cash register before the departure of the selected train.
On KM trains there is no reservation of seats, so it does not matter when the ticket is purchased.

 ?PKP TRAIN http://rozklad-pkp.pl/ TLK or IC
Tickets can be purchased online at 
www.pkp.pl and at the ticket office at the station; possible reservation of seats.

 ?BUS: Translud http://www.translud.pl
The possibility of buying a ticket only with the driver, no possibility of booking seats in advance.